این حرف ها گفتن ندارد

جلسه نقد و معرفی مجموعه شعر" این حرف ها گفتن ندارد "از "میخوش ولی زاده "روز چهار شنبه ساعت پنج در جلسه شعر" آن" برگزار شد. در این جلسه چند تن از حاظرین شروع به شعر خوانی کردند. و سپس منتقد اول جلسه جناب "نعمت مردای" نقد خود را شروع کرد که با محتوا و نگاه رمانتیسم به شعر های این مجموعه برخورد کردند و نقد شان را بر پایه موءلفه های رمانتیسم و تاریخچه جهانی آن استوار بود.سپس مصداق هایی نیز از مجموعه به میان آوردند و در نهایت گریزی هم به ضعف ترکیب سازی در بعضی از شعر ها زدند و در نهایت مجموعه را مورد تایید قرار دادند. نقد مکتوبی هم از ایشان روی این مجموعه در روزنامه اطلاعات منتشر شده است. در ادامه جلسه که از طرف جناب "خدا رحمی" اداره می شد منتقد دوم دعوت شدند که خانم مهسا پهلوانپور" نیز بستر نقد خود را بر پایه اسطوره شناسی طرح ریزی کردند که با نگاه جز به جز به کل مجموعه و نشانه نمایی و تاکید روی ترکیبات و کلام و نقد موءلف محور نقد خوب و ارزشمندی را داشتند که مورد توجه قرار گرفت نقد ایشان از طرح جلد کتاب شروع شد تا درونمایه اثر و شعر پایانی کتاب ختم شد در این جلسه دو تن منتقد سر کار خانم" اعظم کمالی" و سر کار خانم "مهرنوش قربانعلی" از منتقدان بودند که بنا به دلایلی حضور نداشتند اما از پیش نقد مکتوبشان در اختیار شاعر مجموعه قرار گرفته بود . عکاسی و فیلم برداری جلسه را "امیر علیپور" بر عهده داشت در مدیریت و برگزاری جلسه خانم "صفالو" زحمت کشیدند جلسه بعد از شعر خوانی عده ی دیگری از دوستان و مراسم رونمایی و عکس یادگاری گرفتن با شاعر و امضا کتاب توسط شاعر و اهداء کتاب از طرف شاعر به حاظرین بعد از پذیرایی به پایان رسید .

/ 0 نظر / 15 بازدید