شعر

 

مجموعه شعر " این حرف ها گفتن ندارد!" از میخوش ولی زاده منتشر شد، نمایشگاه کتاب راهرو ۱۹ غرفه ۲۵ انتشارات شانی.

 

 

میخوش ولی زاده چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳ نظر ()