شعر

 

مجموعه شعر " این حرف ها گفتن ندارد!" از میخوش ولی زاده منتشر شد، انتشارات شانی ،تهران بهار 94

میخوش ولی زاده چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳ نظر ()

 

 

در رختخواب ها به خواب می رویم

در خیابان ها به راه می افتیم

در کافه ها پرسه می زنیم

و در خانه ها افسرده می شویم

سرگذشتمان این چنین بوده است

روبه روی هم رو به نابودی

تولدم را این بار بعد از تو

خودم جشن می گیرم

خودم شمع ها روشن می کنم

و خودم به مهمانی خودم می روم

جای تو روی همین صندلی خالیست

خیره می مانم بر درختانی که لابه لای آدم ها راه می روند

حرف می زنند و ناگهان سیگاری در می آورند

آتش می زنند رو به آشنایی...

امان از این سفره ی دل

از بهار امسال فقط همین دو ماهی قرمز مانده اند

دور از تو بلاهای آسمانی

دور از آنها هر آنچه گفته و شنیده  می شود

هر آنچه خوانده شده است

آن دو ماهی قرمزمال تو

برایم اگر می توانی

زنده ماندنشان را تضمین کن

از تو عشق نمی خواهم.

 

میخوش ولی زاده شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ نظر ()

مثل پرنده ای در مشت

گرم چنان میزنی که قلبی در سینه

آی ای زندگی

می ترسم چشم بگذارم

پریده باشی .

فصل چیدن باران/ مجموعه شعر / میخوش ولی زاده / انتشارات شروع / زمستان 86

میخوش ولی زاده شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱ نظر ()

------->     دانلود  باز نشر فصل چیدن باران       <------

میخوش ولی زاده جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩ نظر ()